Hjem på budsjett

Leksjon 3 – Prosjektplan: Fra idé til gjennomført

Her kan du spare masse tid og penger

Personlig har jeg hatt mye glede av prosjektplaner, både privat og på jobb. Uansett om det er et stort eller et lite prosjekt lager jeg en prosjektplan og setter meg klare mål for videre fremdrift.

For å vite hvor man skal ende og ta minst mulig omveier, må du ha et tydelig bilde av sluttresultatet, ellers kan du lett kaste bort tid og penger. Dette er ikke bare viktig i forretningsverdenen, men minst like viktig på private prosjekter. Da er det til og med snakk om dine penger og de færreste av oss ønsker å kaste bort hverken tid og penger.

Det nytter ikke å gå i blinde når det kommer til prosjekter, så for et mer vellykket resultat må du skape gode rutiner og følge prosjektplanen som hjelper deg å nå målet.

Alt går ikke alltid etter planen

Alt har en akilleshæl. Uansett hvor mye man garderer seg for uventede hindringer og problemer, kan det alltid komme noe uventet og snikende. En prosjektplan er et utgangspunkt som er viktig både for egen selvfølelse og for prosjektets overlevelse. Samtidig må du ikke låse seg helt fast til planen, men også å finne en gylden middelvei som stiller åpent til nye ideer og løsninger hvis det skulle være nødvendig.

Nå som du har fått en innføring i planleggingsfasen, er det naturlig at du lager en prosjektplan. Her skal du få frem hva som skal gjøres, hvordan du ønsker å gjøre, i hvilken rekkefølge, og ikke minst, hva det vil koste…

På noen av prosjektene kan du kanskje få ned kostnadene, og andre prosjekter kan koste mer enn forventet. Sånn er det ofte. Sett derfor realistiske priser, sjekk hva produkter og tjenester du vil trenge vil koster.

Start planlegging nå!

Selv om du akkurat har startet med planleggingsfasen, anbefaler jeg deg å sette i gang prosessen så tidlig som mulig. Med en prosjektplan er det enkelt å starte i dag og du kan gjøre det hjemme i sofaen.

Ikke vent til en mandag, ikke vent til den første i måneden hvis det ikke er noen god grunn til det. Start planleggingen nå! Jo før jo bedre, for det er mye som tar tid.

Så selv om det virker overveldende og mye man må tenke på, fokuser på et delmål av gangen og husk å feire alle målene du når.