Kjøpsvilkår & betingelser

Selger

Soldrøm/Marie Larsen, Holmsens Vei 141, 1467 Strømmen

Telefon: 45164939 Mail: post@soldrom.com

Org.nr. 921 712 103


Kjøper

Personen som foretar bestillingen.


Priser

Alle priser i kurset er oppgitt i NOK og er inkludert mva. Vi tar forbehold i prisendringer vi ikke råder over som: valuta, statlige avgifter og prisendringer hos leverandør/produsent.


Betaling

I vår nettbutikk kan du betale med kredittkort og bankkort via Stripe. Du kan også betale med Paypal.


Levering/henting

Du vil bli tilsendt mail med logginn og tilgang til modul 1 kort tid etter du har gjort bestillingen. Deretter vil du få tilgang til en ny modul hver 7. dag etter kjøpet. På siste modul får du også tilgang til avslutning og bonus.


Forsendelse

Kurset vil bli levert på mail og til den mailadressen du selv har lagt inn under bestillingen. Hvis du ikke finner mailen, sjekk søppelpost om det kan ha lagt seg der. Skulle mail ikke ha kommet send en mail til post@soldrom.com og vi vil etter kort tid svare opp.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at det er oppgitt korrekt adresse, mail og telefonnummer ved bestilling.Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er også  kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst. Kunde skal heller ikke dele kurs med andre. Et kjøp gjelder pr. kunde.


Angrerett

Alle kurs tilbyr 14 dagers angrefrist fra kursets startdato (fra dagen du mottar Modul 1). Hvis angrefristen brukes vil du ikke få tilgang til resten av kurset, kommende moduler, og nåværende tilgang vil bli fjernet. Pengene skal komme tilbake senest 2-3 virkedager etter angrefristen brukes.

Ang. angrerett gjelder Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp (ikke hvis du kjøper som et ledd i næringsvirksomhet). Du kan returnere vare/ si opp kurset innen 14 dager. Du vil miste tilgangen til kurset og vil ikke få videre moduler tilsendt. Kort tid etter du gir beskjed vil du motta pengene tilbake på konto.


Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer I henhold til lovgivningen.


Force majeur

Unntak er hvis selger er forhindret fra å levere, foreta en pliktig omlevering, eller at leveringsplikt er urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt.

Andre omstendigheter partene ikke kan råde over er, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp.

Hvis det skulle være knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter, er Soldrøm fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Data og innstillinger for personvern -GDPR

Det du legger igjen på nett av informasjon er beskyttet.  Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer ikke, under noen vilkår til å spres videre til utenforstående. 

For å gjøre Soldrøm så bra som mulig for deg som kunde samler vi inn informasjon fra deg som kunde. Vi bruker den personlige informasjonen du oppgir til oss for å kunne sende deg varene du har kjøpt. Les mer om vårt personvern her.

Din informasjon blir ikke delt med en tredjepart. Våre betalingstjenester Stripe og PayPal er sikre tredjeparter som ikke kan misbruke den informasjonen du har gitt. Ønsker du å slette deg som kunde hos oss, send oss en mail med navn til post@soldrom.com


Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.


For spørsmål vedr. våre betingelser og salg, send mail til post@soldrom.com